Effektiv implementering

Talentech Verdiskapende Customer Success Effektiv implementering

Kom godt i gang med en profesjonell implementeringsprosess

Når du blir kunde hos Talentech, sørger vårt profesjonelle implementeringsteam for at prosessene dine støttes i våre systemer. Vi gir deg et kurs basert på dine behov, hvor du får bruke systemet fra start. På den måten kan du raskt og effektivt ta de nye systemene dine i bruk.

Kom raskt i gang med dine nye HR-systemer. Vil du vite mer? Les mer om implementeringsprosessen vår nedenfor.

Personlig implementering skaper verdi

Vi kjenner kundene våre og det er viktig for oss. Og vi starter med en personlig og målrettet implementering, hvor du holdes i hånden hele veien. Sammen sørger vi for at du får best implementering, oppstart og konfigurasjon av dine systemer slik at de samsvarer med dine behov fra første dag.

SE TALENTPLATFORMEN I AKSJON

Fleksibel implementeringsprosess

Vi vet at ingen kunder er like. De fleste har vanligvis forskjellige behov og tilgjengelige ressurser knyttet til en implementering. Vi tar hensyn til dette, og er derfor fleksible når det gjelder dine ønsker om å starte implementeringen og tidspunktet for å gå "live".

HØR OM MULIGHETENE MED TALENTECH

Høyeste implementeringskvalitet

Implementeringsteamet vårt består av lidenskapelige og erfarne produktspesialister, som bruker nødvendig tid og ressurser på å forstå dine behov og prosesser, slik at du får optimalt oppsett og igangsetting av systemene.

 

SE TALENTPLATFORMEN I AKSJON

Talentechs implementeringsprosess i 4 trinn

Nedenfor kan du få en oversikt over hvordan en implementeringsprosess vanligvis ser ut hos Talentech.

1. Planleggings- og oppstartsmøte

Det første trinnet består av en innledende velkomstsamtale, der implementeringsprosessen blir gjennomgått, slik at en felles forståelse og forventninger sikres helt fra begynnelsen. Vi gjennomgår også dokumentene som skal brukes i implementeringen, og diskuterer de mer praktiske tingene som må være på plass før vi setter i gang.

2. Forberedelse til workshop

I trinn 2 håndteres ulike justeringer og oppsettsaktiviteter før kursworkshopen, som er det tredje trinnet i implementeringen. I den forbindelse er det en rekke dokumenter og informasjon du må sende inn, og det er viktig at du har en god oversikt over dine fremtidige prosesser før workshopen.

3. Kursworkshop

Det tredje trinnet i implementeringen består av en eller flere målrettede workshoper, der vi sørger for praktisk opplæring og igangkjøring av dine nye systemer. Antall og innhold i kurs avhenger av systemene det er snakk om. Det er også her vi planlegger og sørger for at du og teamet ditt får riktig veiledning, opplæring og støtte - både på kort og lang sikt.

4. GO-LIVE

Lanseringen er det siste trinnet i implementeringen. Vi går live når det er en gjensidig avtale om at systemene dine er ferdig satt opp og klare til bruk. Det vil si at systemene lever opp til dine ønsker, behov og krav. Det er vår jobb og vårt ansvar å sørge for at dine nye systemer fungerer etter hensikten og lever opp til det som er avtalt uten feil og mangler. Derfor sørger vi alltid for å være 100% tilgjengelig på lanseringsdager.

Er du klar til å optimalisere dine HR-prosesser?

Kontakt oss gjerne nå!

Bestill en demo