Videointervju

Videointervju

Talentech Løsninger Webcruiter Videointervju

Videointervju tilfører rekrutteringsprosessen nye muligheter – og kanskje også nye utfordringer. Vil ikke dette føre til at vi enda lettere lar oss påvirke av ytre faktorer, kanskje spesielt utseende og sjarm? Jo, definitivt. Brukt på en bevisst og profesjonell måte heier jeg likevel på denne måten å gjøre intervjuer på og tror det har flere fordeler enn ulemper.

Videointervju handler ikke om å erstatte det tradisjonelle intervjuet, men om at rekruttereren spiller inn noen strukturerte spørsmål på video som sendes til et utvalg søkere på stillingen. Søkerne spiller inn svarene på video og sender tilbake til rekruttereren.

Gjennom å sende de potensielle intervjukandidatene noen videointervjuspørsmål får vi et bedre beslutningsgrunnlag med tanke på hvem vi ønsker å gå videre med.

Kanskje vil bruk av video bidra til at de søkerne som ellers blir valgt bort på tynt grunnlag faktisk får en sjanse. At beslutningsgrunnlaget vårt om hvem vi kaller inn til intervju blir bedre med video.

En annen fordel med dette er at alle får de samme spørsmålene og dermed de samme mulighetene til å svare for seg.

Videointervju er ikke bare en «hype», det tilfører rekrutteringsprosessen nye muligheter som gjør det enklere for oss å plukke ut de beste intervjukandidatene.

Slik fungerer det - rekrutterer spiller inn noen få strukturerte spørsmål og sender ut til et utvalg kandidater som kan svare på disse spørsmålene asynkront. Med videointervju får rekrutterer et bedre beslutningsgrunnlag i grovsorteringen av kandidater slik at han sitter igjen med relevante kandidater i intervjuene.

Ta kontakt med oss for å se nærmere på hvordan din virksomhet kan bruke videointervju i jakten på de beste ansettelsene.

Vil du vite mer om videointervju i Webcruiter?

Bestill en demo