Weekli by Talentech

Medarbeiderundersøkelse

Talentech Løsninger Medarbeiderfeedback

Bygg en proaktiv arbeidsplass med dine medarbeidere i fokus.

Weekli by Talentech gir dine medarbeidere muligheten til å si hva de synes, hver uke, helt anonymt.

Vi gjør det mulig for ledere å handle basert på fakta i stedet for gjetninger, som legger til rette for mer presise beslutninger.

Nå er det din tur til å gjøre en forandring som kommer hele virksomheten til gode!

”Weekli gir oss en sanntidsmåling på hvor vi står akkurat nå og hvordan vi har utviklet oss over tid. For meg som leder gir det verdifull innsikt i hvordan jeg påvirker gruppen og medarbeiderne får fakta og innsikt som hjelper dem i deres selvledelse.”

Krister Karlsson
Managing Director
LAPP Miltronic AB

Ta pulsen

 • Alle medarbeidere svarer ukentlig helt anonymt på ti spørsmål om hvordan de opplever arbeidssituasjonen.
 • Alle spørsmål er basert på vitenskap og bygger på psykososial arbeidsmiljøforskning.

 • Medarbeiderne får innsikt basert på sine data, noe som oppmuntrer til selvledelse.

SE HVORDAN DU KAN TA PULSEN PÅ DINE MEDARBEIDERE

Gjør tiltak basert på fakta

 • Samle medarbeidernes svar på gruppe- eller organisasjonsnivå, der ledere via grafer får en krystallklar oversikt.
 • Appen konverterer data til konkret innsikt som ledelsen enkelt kan gjøre tiltak basert på.  

 • Som leder får du også råd og veiledning som styrker lederskapet og gir innsikt i hva som må gjøres for å møte dine medarbeideres behov og ønsker.

SE HVORDAN DU KAN GJØRE TILTAK BASERT PÅ FAKTA

Forbedre arbeidsmiljøet

 • Oppretthold et høyt engasjement og led dine ansatte proaktivt.

 • Skap et sterkt fellesskap på arbeidsplassen som verdsetter samarbeid og engasjement, selv når alle jobber hjemmefra.

 • Spør dine ansatte om det psykososiale arbeidsmiljøet hver uke, slik at du kontinuerlig kan forbedre deres situasjon.

SE HVORDAN DU KAN FORBEDRE ARBEIDSMILJØET

Mål medarbeidernes engasjement med eNPS

 • Få innsikt i hvor engasjerte dine medarbeidere føler seg overfor deg som arbeidsgiver.
 • Jobb aktivt med ditt Employer Brand. Å anbefale virksomheten er en tydelig indikator på lojalitet.
 • Jobb proaktivt med din eNPS og behold medarbeidere lenger.

SE HVORDAN DET VIRKER

Speak Up

 • En anonym og sikker kanal for ansatte å kunne rapportere uregelmessigheter.
 • Smidig tilbakemelding til personen som varslet.

 • Verktøyet er designet slik at innkommende saker kan håndteres i samsvar med EU-direktivet.

LES MER OM SPEAK UP

Speak Up

Basert på vitenskap

Weekli er et vitenskapelig underbygget verktøy der spørsmålene er basert på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard for ledere

Ledere har tilgang til et dashboard med god oversikt over data fra forskjellige perspektiver og segmenteringer.

Algoritmestyrt pulsundersøkelse

Weekli bruker algoritmer for å gi dine ansatte et unikt sett med spørsmål hver uke.

Dashboard for medarbeidere

Medarbeiderne kan se sine data i appen – i form av dimensjoner, skalaer og HPI-er.

Er du klar for å ta neste steg? Kontakt oss i dag!

Bestill en demo