Personvernerklæring

Talentech Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Talentech Group AS samler inn, bruker, beskytter, overfører og sletter personopplysninger som samles inn fra brukere av nettstedet vårt.

Informasjon om behandling av personopplysninger i våre produkter er gitt i forbindelse med bruk av produktene og er derfor ikke beskrevet i denne erklæringen, selv om informasjonen om rettighetene til registrerte som er angitt i erklæringen også gjelder for brukere av produktene.

Definisjoner

Med mindre annet er oppgitt, er definisjonene i denne personvernerklæringen i samsvar med definisjonene i personvernforordningen (GDPR).

Personopplysninger betyr all informasjon som kan brukes, uavhengig eller sammen med annen informasjon, for å identifisere en bestemt fysisk person.

Behandling av personopplysninger betyr enhver form for behandling av personopplysninger, for eksempel innsamling, analyse, lagring og sletting av dataene.

Behandlingsansvarlig er ansvarlig for å bestemme formålet med behandlingen av personopplysninger.

Databehandler behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig og i samsvar med instruksjonene dennes.

En bruker i denne personvernerklæringen betyr en fysisk person hvis personopplysninger Talentech behandler.

Nettstedet i denne personvernerklæringen inkluderer talentech.com samt våre produktnettsteder og blogger.

Behandlingsansvarlig

Talentech Group AS, organisasjonsnummer 822 055 362, Nydalsveien 12B, 0484 Oslo, Norge er Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Innsamling av personopplysninger

Talentech kan samle inn dine personlige opplysninger når du besøker Nettstedet vårt, kontakter oss, fyller ut et skjema, abonnerer på nyhetsbrev, blogg eller sosiale medier, svarer på en undersøkelse eller i forbindelse med din bruk av dine andre aktiviteter eller funksjoner på Nettstedet vårt.

Vi kan behandle personopplysninger i form av navn, e-postadresse, postadresse, IP-adresse og telefonnummer. Vi kan også samle inn informasjon om din stilling, selskapet og bransjen du jobber i, samt bedriftens nettsted.

Vi kan også behandle ikke-personlig identifikasjonsinformasjon som nettleser, enhetstype, operativsystem og Internett-leverandør, din brukeratferd, språkinnstillinger, nettadressen du besøkte for å få tilgang til Nettstedet vårt og annen lignende teknisk informasjon.

Vi kan også komplettere personopplysningene dine med mer informasjon enn du har gitt oss. Vi kompletterer dine personopplysninger med informasjon fra offentlig tilgjengelig informasjon, og kan derfor komplettere kontaktinformasjon, sysselsetting, stilling og industri.

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies på Nettstedet vårt for å forbedre brukeropplevelsen og for å samle inn informasjon om brukeratferd og andre personopplysninger. Du har rett til å nekte cookies, eller begrense bruken til kun nødvendige cookies. Les mer om dette i vår cookieerklæring.

Formålet med behandlingen

Talentech samler inn og behandler personopplysningene dine for å tilpasse brukeropplevelsen av Nettstedet, for å forbedre vår kundeservice og vårt Nettsted, for å gjennomføre undersøkelser og andre funksjoner og/eller for å kontakte deg og sende deg informasjon og oppdateringer om våre produkter og tjenester.

Vår behandling av dine personopplysninger er enten basert på ditt uttrykkelige samtykke, eller på vår legitime interesse i å informere og kontakte deg om våre produkter og tjenester.

Samtykke

Når Talentech behandler personopplysningene dine for direkte markedsføring og/eller fortsatt kommunikasjon, baserer vi behandlingen av personopplysningene dine på ditt samtykke. Når du godtar vår behandling av personopplysningene dine for formålene som er angitt ovenfor, godtar du at vi behandler personopplysningene dine i samsvar med denne erklæringen, og at vi kan sende deg direkte markedsføringsmateriell om våre produkter gjennom personopplysningene du har gitt oss, for eksempel e-postadresse og/eller telefonnummer.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å avslutte abonnementet nederst i alle våre utsendelser, eller ved å kontakte oss på legal@talentech.com.

Beskyttelse av personopplysninger

Talentech implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre og beskytte personopplysningene dine. Vi har retningslinjer og strategier for å beskytte mot uautorisert tilgang, overføring og ødeleggelse av dataene dine, og vi overholder de viktige prinsippene for databeskyttelse i GDPR, for eksempel dataminimering.

Lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres i Hubspot sitt CRM-system. Hubspot bruker Google Cloud Plattform i EU (Tyskland) for lagring av personopplysninger, men dataene er også av sikkerhetsgrunner tilgjengelig som backup på Amazon Web Services i USA. Denne overføringen av data er basert på EUs standardkontraktsklausuler (SCC), og vi iverksetter kontinuerlig ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine.

Vi behandler bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og sletter deretter opplysningene.

Hvis du har en aktiv dialog med oss, lagres personopplysningene dine i 24 måneder fra siste interaksjon. En aktiv dialog betyr at du har interagert med Talentech via telefon, ved å svare på e-post, ved å laste ned materiale fra Nettstedet vårt eller ved å registrere informasjonen din i et skjema.

Hvis du abonnerer på noen av våre tjenester eller funksjoner på Nettstedet vårt, for eksempel et nyhetsbrev, vil vi beholde dine personlige opplysninger under abonnementet, og hvis du bestemmer deg for å melde deg av, i 24 måneder etter datoen du avmelde deg. 24 måneder etter din siste interaksjon slettes personopplysningene dine.

Hvis du er ansatt i et av våre kundeselskaper, behandler vi personopplysningene dine for å oppfylle kundeavtalen. For aktive kunderelasjoner behandler vi personopplysningene dine til (1) du har avsluttet ansettelsen i selskapet, eller (2) selskapet ikke lenger har et aktivt kundeforhold til oss. Når et kundeforhold er avsluttet, vil lagring og behandling av personopplysningene dine bli håndtert i samsvar med vilkårene i de to avsnittene ovenfor og/eller i samsvar med instruksjoner fra arbeidsgiveren din. Hvis du avslutter ansettelsen din i selskapet, er du ansvarlig for å varsle oss slik at vi kan slette personopplysningene dine. Du kan kontakte oss på legal@talentech.com.

Overføring av personopplysninger

Talentech vil ikke selge eller lease dine personopplysninger til tredjeparter.

Hvis du har registrert dine personopplysninger hos oss i forbindelse med et arrangement eller en kampanje vi har gjennomført sammen med en ekstern part, kan vi dele dine personopplysninger i form av navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel og selskap du jobber for, samt eventuelle svar på skjemaspørsmål, til den eksterne parten. Formålet med denne overføringen er å fullføre en salgsprosess, forbedre kundeopplevelsen eller informere deg om muligheten for å delta i en salgsprosess med den eksterne parten.

I salgsdialoger mellom oss, deg og en av våre forretningspartnere kan vi dele dine personopplysninger i form av navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel og selskapet du jobber for med våre partnere. Formålet med denne overføringen er å fullføre en salgsprosess, forbedre kundeopplevelsen eller å informere deg om muligheten for å engasjere seg i en salgsprosess med vår forretningspartner.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, overfører vi ikke personopplysningene dine utenfor EU/EØS. Der vi gjør det, som angitt ovenfor i avsnittet Lagring av personopplysninger, baserer vi en slik overføring på EU:s standardkontraktsklausuler (SCC).

Dine rettigheter som registrert

Som registrert, som betyr at du er personen hvis personopplysninger behandles, har du rett til informasjon og kontroll over dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger som angitt nedenfor, vennligst kontakt oss på legal@talentech.com.

Du har rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger Talentech lagrer om deg ved å få et registeruttrekk.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger når som helst. Hvis behandlingen er basert på å oppfylle et formål med legitim interesse, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når som helst. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer eller sletter dine personopplysninger (såkalt "rett til å bli glemt"). Hvis vi ikke kan stoppe behandlingen og slette personopplysningene dine på grunn av kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser, vil vi begrense vår behandling av dine personopplysninger til de nødvendige opplysningene for å overholde disse forpliktelsene. Du har da rett til å motta informasjon om årsakene til at vi ikke kan slette alle dine personopplysninger.

Du har rett til å protestere mot direkte markedsføring. I tilfelle en slik innvending, vil vi ikke lenger behandle personopplysnigene dine for markedsføringsformål, og vi vil slutte å kontakte deg med markedsføringsmateriell og/eller salgsforslag.

Du har rett til dataportabilitet, som betyr at du har rett til å overføre personopplysningene dine som Talentech behandler til en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til å klage på Talentechs behandling av dine personopplysninger til en tilsynsmyndighet.

Teknisk ansvarlig

Dette nettstedet drives og vedlikeholdes av webbyrået The Generation i Stockholm. I nærvær av personopplysninger håndteres disse teknisk i selskapets serverhaller med fysisk beliggenhet i Stockholm. Nettstedet oppdateres og vedlikeholdes daglig i samsvar med gjeldende nettstandarder for kontinuerlig å opprettholde høyest mulig sikkerhetsnivå.

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 28. August 2020.

 

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om Talentechs behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på legal@talentech.com.