Godkjenningsmodul

Godkjenningsmodul

Talentech Løsninger Webcruiter Godkjenningsmodul

Har dere manuelle prosesser for å få godkjent en stilling eller publisering?

Med Webcruiters godkjenningsmodul vil du effektivisere og kvalitetssikre slike prosesser ved hjelp av rekrutteringsløsningen.

For de som har behov for en kvalitetssikring før stillingsannonsen utarbeides, kan Webcruiter settes opp med et godkjenningssteg etter at Behov er utfylt. Dette kan være relevant i ulike sammenhenger avhengig av hvem som gjør hva i rekrutteringsprosessen, eksempelvis:

  • Leder fyller ut Behov og sender videre til HR som utarbeider og publiserer stillingsannonsen. Mange har i dag et skjema i for eksempel word-format som lederne fyller ut og sender på epost til HR. Med godkjenningsmodulen kan hele prosessen løftes inn i Webcruiter slik at den både blir mer effektiv og bedre dokumentert.
  • Leder fyller ut Behov, men trenger godkjenning fra en leder høyere opp i organisasjonen for å gå videre med prosessen. Godkjenningsmodulen åpner opp for at lederen som skal godkjenne ikke nødvendigvis må ha en definert bruker i løsningen.

Vil du vite mer om godkjenningsmodulen i Webcruiter?

Bestill en demo