Intervjubooking

Intervjubooking

Talentech Løsninger Webcruiter Intervjubooking

Intervjubooking kan være tidkrevende. Webcruiter gjør dette enklere ved å synkronisere kalenderen til alle i rekrutteringsgruppen. Da kan du enkelt se når hele rekrutteringsgruppen har ledig tid -og la jobbsøker selv booke inn til ønsket tid.

Med intervjubooking i sanntid eliminerer du at det blir for mye frem og tilbake når du skal gjøre en avtale. Fra intervjubookingen sender du ut en link til personene du skal møte, så kan de velge fra et sett tidsluker som representerer tilgjengelighet for alle som skal delta i intervjuet.

Tilgjengelige tidsluker oppdateres i sanntid for å gjenspeile endringer i intervjuernes kalendere, så det er ingen risiko for dobbeltbooking eller at intervjuet kolliderer med andre avtaler. Når en tidsluke er valgt, legges en kalenderhendelse til i kalenderen til intervjupanelet og kandidaten.

Jo lengre tid man bruker på å avtale intervjuet, jo større er sjansen for at kandidaten vil falle fra. Enten fordi kandidaten har fått tilbud fra en annen arbeidsgiver eller rett og slett fordi prosessen med å finne et tidspunkt som passer tar for lang tid.

Med sanntids- og automatisert intervjuplanlegging, kan kandidaten ganske enkelt klikke på lenken fra rekrutterer for å booke sitt intervju. Det tar kun noen minutter og kandidatopplevelsen er enormt forbedret.

Intervjubookingen støtter synkronisering med kjente kalendere som Exchange, Google, Office 365, iCloud og Outlook.com.

Denne funksjonen kan effektivisere tid brukt til å booke intervjuer med 90%. Regner du 10-15 minutter per intervju vil du se en betydelig reduksjon i tidsbruk. Ta gjerne kontakt med oss for å få et regnestykke som viser lønnsomheten og hva modulen koster.

Vil du vite mer om intervjubooking i Webcruiter?

Bestill en demo