Innstillingsprosess

Innstillingsprosess

Talentech Løsninger Webcruiter Innstillingsprosess

Vi har laget en innstillingsmodul som digitaliserer og effektiviserer innstillingsprosessen, som hos mange er en svært manuell og tidkrevende prosess. Både regelverk og ikke minst rutinene knyttet til innstillingsprosessen varierer. Innstillingsmodulen er derfor laget på en fleksibel og konfigurerbar måte som skal kunne støtte innstillingsprosessen både i kommune og stat, samt ulike måter å jobbe på.

I innstillingsmodulen velger du søkerne som skal innstilles og rangerer dem i ønsket rekkefølge. Da åpnes innstillingsdokumentet som er basert på innstillingsmalen i din virksomhet. Når innstillingsdokumentet ser slik ut som du ønsker, låses det og arkiveres. Slik kan innstillingsmodulen brukes i sin enkleste form.

Innstillingsmodulen har også muligheter for mer funksjonalitet som kan aktiveres ved behov. Etter at innstillingsdokumentet er ferdig utarbeidet, kan det sendes til personer som skal vurdere innstillingen. Virksomheten bestemmer selv om disse må være definert som brukere i løsningen, eller ikke.

En person som er invitert til å vurdere innstillingen, følger lenken i e-posten hun har mottatt. Deretter vurderer hun innstillingen ved å si seg enig eller uenig og skriver eventuelt inn en begrunnelse til sin vurdering.

Når alle har gitt sine vurderinger kan den som er ansvarlig for innstillingen se alles vurderinger og fatte et vedtak der hvor dette er relevant arbeidsprosess. Også her har du støtte for å bygge opp vedtaksmalen etter eget ønske og behov og vedtaket kan redigeres før låsing og arkivering.

For å effektivisere utarbeidelsen av innstillingsdokumentet har vi i kandidatbildet gjort det mulig å registrere notater som automatisk overføres til innstillingen på de søkerne som blir innstilt.

Hvor mye tid kan din virksomhet spare i innstillingsprosessen ved bruk av denne modulen?

Vil du vite mer om innstillingsmodulen i Webcruiter?

Bestill en demo