Blind rekruttering

Blind rekruttering

Talentech Løsninger Webcruiter Blind rekruttering

På en måte kan vi jo si at rekruttering faktisk er diskriminering satt i system. Rekruttering handler om å velge noen framfor noen andre og definisjonen på diskriminering er å behandle noen mindre gunstig enn andre. Det er likevel å dra det langt å sette likhetstegn mellom god rekruttering og diskriminering. Diskriminering betegner først og fremst «en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne».

I rekrutteringssammenheng bør vi nok også legge til alder, vekt og antall barn når vi snakker om diskriminering.

Ingen ønsker å diskriminere noen under rekrutteringsprosessen, og vi er derfor ekstra stolte av å tilby en funksjon som muliggjør ikke-diskriminerende rekruttering, vi kaller den blind rekruttering. For en bruker som gjør en blind rekruttering er personalia, søknadsbrev og andre personlige opplysninger om kandidatene skjult. Brukeren vurderer søkerne basert på CV, svar på screeningspørsmål og eventuelle testresultater.

Først når rekrutterer har bestemt seg for hvem som er aktuelle for intervju, blir all informasjon synlig. Modulen bidrar til bevisstgjøring rundt ikke-diskriminerende rekruttering.

Vil du vite mer om blind rekruttering i Webcruiter?

Bestill en demo