Webcruiter Brukerforening

Webcruiter Brukerforening

Talentech Kunder Webcruiter Brukerforening

Brukerforeningen består av alle Talentechs kunder på Webcruiter, og arbeidet i foreningen ledes av et styre. Styret fungerer som et bindeledd mellom Talentech AS og kundene, og arbeider for å fremme medlemmenes interesser.

Styrets arbeid

Styret har spesielt ansvar for å:

  • påse at foreningens formål følges
  • planlegge, lede og fordele arbeidet innen foreningen
  • gi innspill til videreutvikling av Webcruiter
  • foreslå prioritering av tiltak innen Talentechs utviklingsplaner
  • videreformidle viktige forbedrings-/utviklingsønsker fra medlemmene
  • forberede brukerforum sammen med Talentech

Styremedlemmer

Styret velges på det årlige brukerforum, og består for tiden av personene nedenfor.

Leder

Jan Erik Gabrielsen
Kristiansand kommune

Styremedlemmer

Catrine Stenvold Øien (Nestleder)
Tromsø kommune

Grete Hamran
Skatteetaten

Eirin Engen
NAV

Wenche Brodtkorb Hansen
Vestre Viken

Ranja Holmedal Kristensen
Bufdir

Inger Marken
Vestland Fylkeskommune

Varamedlem

Valgkomité

Olav Schjølberg
Oslo kommune

John Arne Kjøllesdal
Mattilsynet

Talentechs kontaktperson overfor styret

Preben Ringerike
Talentech AS
preben.ringerike@talentech.com

Brukerforums vedtekter

Vedtatt på Webcruiter Brukerforum 07.05.2015

Kom i kontakt med styret

Send en e-post