Hele talentreisen

Talentech En samlet HR-plattform Hele talentreisen

Én plattform til hele talentreisen

Med Talentechs HR-plattform kan du administrere og optimalisere hele talentreisen fra A til Å - fra å tiltrekke, rekruttere og onboarde til talentadministrasjon, beholde ansatte lengre og offboarding. Hele talentreisen. Ett sted.

Hele talentreisen - kort sagt.

De 6 trinnene i talentreisen

1. Kandidattiltrekning

Den første fasen handler om tiltrekking av kandidater, også kalt proaktiv rekruttering eller Employer Branding. Målet med kandidattiltrekking er å sikre at dine drømmekandidater faktisk har lyst til å jobbe for din virksomhet. Det krever at du kjenner og kan få kontakt med ønsket kandidatsegment, akkurat som det krever at du har en god bedriftskultur som støtter din kandidattiltrekking.

Talentech tilbyr flere løsninger som kan hjelpe deg med å tiltrekke kandidater. Med vår nettverksrekruttering kan du skape en engasjerende kultur med henvisninger av potensieller kandidater til ledige stillinger. Dette sparer tid, penger og ressurser og resulterer i bedre rekruttering og et sterkere employer brand. Med vårt rekrutteringsverktøy får du beste praksis, som hjelper deg å tiltrekke de riktige kandidatene for din bedrift.

LES OM NETTVERKSREKRUTTERING

2. Rekruttering

Den andre fasen handler om rekruttering. Grovt sett inkluderer en rekrutteringsprosess tre trinn: forberedelse, identifisering og utvelgelse. I dag er noen av de største utfordringene innen rekruttering å skape en god kandidatopplevelse og sikre like muligheter blant søkere.

Løsningen er dels en digital rekrutteringsprosess, som sparer deg tid, sikrer en gjennomgående god opplevelse og minimerer menneskelige feil og dels å jobbe med blind rekruttering, som fjerner elementene i prosessen som kan danne grunnlaget for skjevhet og diskriminering.

Vårt rekrutteringsverktøy tilbyr markedets beste løsninger for støtte i rekrutteringsprosessen, slik at dine rekrutteringer blir en suksess!

OPPLEV TALENTECHS MODERNE OG BRUKERVENNLIGE REKRUTTERINGSSYSTEM

3. Onboarding 

Den tredje fasen er onboarding. Onboarding handler om å hjelpe nyansatte med å nå sitt fulle potensiale så raskt som mulig i sin nye jobb. God onboarding omfatter generelt tre trinn for nyansatte: preboarding, orientering og integrasjon. En god onboardingopplevelse er viktig fordi den forbedrer tid til produktivitet, styrker ansattes engasjement og bidrar til at ansatte blir lengre i virksomheten. Og det synes på bunnlinjen.

Med Talentech kan du skape unike onboardingsopplevelser, som forbedrer tid-til-produktivitet, engasjement og som reduserer frafall av ansatte. 

OPPLEV FREMTIDENS ONBOARDINGSYSTEM

4. Talent Management

Den fjerde fasen av talentreisen er Talent Management, som er den pågående prosessen med å legge til rette for ansattes utvikling, som må sikre at de ansatte yter sitt beste og bidrar optimalt. Talent Management handler om å administrere medarbeiderdata, identifisere og utvikle kompetanse, administrere kurs og verdiskapende tilbakemeldingsprosesser. God Talent Management støtter utviklingen av mer fornøyde og produktive ansatte som bedriften din trenger for å nå sine mål.

Talentech tilbyr flere løsninger som kan hjelpe deg med å utvikle både dine ansatte og din bedrift. Med vårt talent management system kan du holde styr på medarbeiderdataene dine og administrere kompetanse, kurs, verdiskapende tilbakemeldingsprosesser og mye mer. Med Weekli kan du gjøre ukentlige pulsmålinger, som gir deg handlingsorientert innsikt i ansattes tilfredshet basert på de psykososiale arbeidsforholdene i din bedrift.

OPPLEV TALENTECHS VERDISKAPENDE TALENT MANAGEMENT SYSTEM

5. Beholde de ansatte

Den femte fasen er å beholde de ansatte. Noen av de viktigste komponentene for å få de ansatte til å bli i virksomheten er motivasjon, kommunikasjon og løpende involvering, samt evaluering mellom virksomhet og ansatte, noe som sikrer at de ansatte føler seg sett og hørt.

Talentech har flere løsninger som kan hjelpe deg med å beholde de ansatte. Med Weekli, med ukentlige og anonymiserte pulsmålinger, kan du få verdifull innsikt i hva dine ansatte tenker og føler, slik at du kan handle på fakta i stedet for magefølelser. Med Talent Manager kan du legge til rette for løpende medarbeiderutvikling som motiverer dine ansatte. Og med Talmundo kan du sikre deg riktig onboarding, noe som gir de nye medarbeiderne den beste start og integrering i din virksomhet, akkurat som du kan sikre viktige reboardingsprosesser - f.eks. etter lengre fravær, avdelingsendringer eller noe helt annet.

SKAP VERDI MED UKENTLIGE PULSMÅLINGER

6. Offboarding

Den sjette og siste fasen er offboarding, som handler om god behandling av ansatte som slutter. Offboarding er prosessen som går frem til den ansatte har sin siste dag på arbeidsplassen. En god offboarding-prosess sikrer en knirkefri prosess og en effektiv overføring av kunnskap og erfaring. I tillegg beskytter du virksomhetens employer brand og gir HR-innsikt i selskapets utfordringer.

Med Talmundo kan du jobbe målrettet for å opprettholde viktig kunnskap og erfaring i din virksomhet og sikre en god offboarding-prosess som positivt påvirker selskapets omdømme og employer brand.

OPPLEV FRAMTIDENS ON- OG OFFBOARDINGSYSTEM

Er du klar for å optimalisere HR-prosessene dine?

Kontakt oss gjerne!

Bestill en demo