Testintegrasjoner

Testintegrasjoner

Talentech Løsninger Webcruiter Testintegrasjoner

Rekruttering handler om å finne en match mellom kravene som stilles i den aktuelle jobben og en persons forutsetninger for å lykkes i å tilfredsstille disse.

Dersom vi ansetter noen med lav forutsetning for å lykkes i en stilling med svært høye krav vil personen slite og sannsynligvis bli merket som en feilansettelse i fremtiden. Om vi ansetter en med (for) høye forutsetninger til å løse en jobb med lave krav, så kan det også sannsynligvis føre til en feilansettelse, da personen fort kommer til å kjede seg.

Spørsmålet blir da hvordan vi best kan finne denne matchen, og det er da testing og en testintegrasjon kommer inn i bildet.

Dersom du skal benytte tester er det i første omgang viktig å konkretisere hva man ønsker å teste gjennom en grundig jobbanalyse. Én testløsning kan ikke løse alle problemer. I noen virksomheter er det for eksempel viktig av de ansatte er selvgående og klarer å løse utfordringer i samarbeid med hverandre uten å involvere ledelsen, i andre virksomheter skal ledelsen involveres i alle avgjørelser.

Videre er det viktig å benytte testene på riktig tidspunkt i prosessen og bruke resultatene til noe konstruktivt. Vi mener at man bør teste så tidlig som mulig. Det optimale er å invitere alle de kvalifiserte kandidatene til å ta en test og bruke det som et grunnlag sammen med CV og søknad for å bestemme hvem som skal innkalles til intervju.

Sømløs integrasjon med testleverandører gjør at all testadministrasjon foregår i Webcruiter både for rekrutterere og søkere. Tester kan sendes ut manuelt eller automatisk med automatisk grovsortering av søkerne basert på testresultatene. Rekrutterer har full oversikt over testresultatene sammen med øvrig informasjon om søkerne. Testintegrasjon er den mest komplekse integrasjonen vi har og trolig den integrasjonen som gir størst effektiviseringsgevinst ved volumrekruttering, samtidig som testbruk generelt er viktig for mer treffsikre rekrutteringer.

Det er store gevinster å hente for virksomheter som enda ikke har benyttet noen form for testverktøy i sine rekrutteringsprosesser. Vår testintegrasjon gjør at det er enkelt å implementere tester i rekrutteringsprosessene. Snakk med oss, så kan vi se på hvilke behov du har og hvilke muligheter som finnes.

Vil du vite mer om testintegrasjoner i Webcruiter?

Bestill en demo