Talent Manager

Medarbetarfeedback by Talentech

Talentech Våra produkter Medarbetarfeedback

Bygg en proaktiv arbetsplats med dina medarbetare i fokus. 

Medarbetarfeedback by Talentech är ett pulsmätningsverktyg som ger dina medarbetare möjligheten att säga vad de tycker, varje vecka, helt anonymt.

Vi gör det möjligt för chefer att agera efter fakta istället för gissningar, vilket bäddar för ett bättre beslutsfattande med mer precision.

Nu är det din tur att göra en förändring som hela organisationen har nytta av!

”Vi började använda Talentechs verktyg för medarbetarfeedback som ger oss realtidsmätning på var vi står just nu och hur vi har utvecklats över tid. För mig som ledare ger det värdefull insikt i hur jag påverkar gruppen och medarbetarna får fakta och insikter som hjälper dem i deras självledarskap.”

Krister Karlsson
Managing Director
LAPP Miltronic AB

Ta pulsen

 • Alla medarbetare svarar helt anonymt på tio frågor om hur de upplever arbetssituationen.
 • Alla frågor är vetenskapligt baserade och bygger på psykosocial arbetsmiljöforskning.

 • Medarbetare får insikter baserat på deras data, vilket uppmuntrar självledarskap.

SE HUR DU KAN TA PULSEN PÅ DINA MEDARBETARE

Agera baserat på fakta

 • Samla in medarbetarsvar på grupp- eller organisationsnivå, där chefer via grafer får en kristallklar översikt.  
 • Appen omvandlar data till konkreta medarbetarinsikter som ledningen enkelt kan agera utifrån.   

 • Som chef får du också råd och vägledning som stärker ledarskapet och ger insikt i vad som behöver göras för att möta dina medarbetares behov och önskningar.

SE HUR DU KAN AGERA BASERAT PÅ FAKTA

Förbättra arbetsmiljön

 • Håll ett högt engagemang och led dina medarbetare proaktivt.

 • Skapa en stark gemenskap på arbetsplatsen som värdesätter samarbete och engagemang, till och med när alla jobbar hemifrån.

 • Fråga dina medarbetare om den psykosociala arbetsmiljön varje vecka så att du kontinuerligt kan förbättra deras situation.

SE HUR DU KAN FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN

Medarbetarfeedback med eNPS

 • Få insikt i engagemanget som dina anställda känner gentemot dig som arbetsgivare.
 • Jobba aktivt med ditt Employer Brand. Rekommendationsvilja är en viktig indikator på engagemang och lojalitet.
 • Tillsammans med Talentechs verktyg för medarbetarfeedback kan du jobba proaktivt med ditt eNPS resultat.

SE HUR MEDARBETARFEEDBACK MED eNPS FUNGERAR

 Speak Up

 • En anonym digital och säker kanal för medarbetare att kunna anmäla oegentligheter.
 • Smidig återkoppling till den som anmält ett missförhållande.

 • Verktyget är utformat för att inkomna ärenden ska kunna tas om hand i enlighet med EU-direktivet.

LÄS MER OM SPEAK UP OCH KOMMANDE LAGKRAV

Mer om medarbetarfeedback

Därför Medarbetarfeedback

Läs mer om vad vårt verktyg för medarbetarfeedback gör för chefer, medarbetare, HR och er verksamhet i stort. 

LÄS MER OM MEDARBERTARFEEDBACK

Funktioner

Upptäck Talentechs verktyg för medarbetarfeedback utifrån ett funktionsperspektiv. 

LÄR DIG MER

AFS 2015:4 – Nya regler och krav för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetslivet har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. Sjukfrånvaro som beror på stress och utmattning har ökat vilket har lett till ett ökat intresse för de bakomliggande orsakerna. Ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling uppmärksammas i högre grad vilket har lett till Arbetsmiljöverket har tagit fram tydligare regler och krav för den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön. I mars 2016 kom en ny förordning som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, AFS 2015:4.

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö?

Den organisatoriska arbetsmiljön innefattar hur arbetet styrs, kommuniceras, hur arbetet organiseras och hur beslut fattas. Den sociala arbetsmiljön beskriver hur vi samspelar och påverkas av kollegor, chefer och andra personer runt omkring oss. Även digitala forum som mejl, chatt och liknande ingår också i den sociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön är lättare att förstå och mäta. Den innefattar lokaler, ljus, ljud, arbetsverktyg och utrustning.

Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön?

Arbetsgivare har ansvar för att ha målsättningar samt ett systematiskt arbetssätt för att förebygga hälsorisker. För att ha koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man införa regelbundna och systematiska undersökningar. Arbetsmiljön är föränderlig så det gäller att kontinuerligt följa utvecklingen i organisationen för att förebygga risker. Alla arbetstagare ska känna till riskerna i arbetet och veta vem de kan vända sig till med frågor. Det är viktigt att komma ihåg att vissa kan uppleva det som svårt att ta upp problem kring arbetsmiljön. Därför bör arbetsgivaren uppmuntra och underlätta för alla medarbetare att kunna påpeka sådant som de upplever som problem.

En god arbetsmiljö är ingen slump utan måste byggas in i organisationen och konkretiseras i policyer, mål, styrdokument, regler och rutiner.

Vetenskapligt baserat

Vårt verktyg för medarbetarfeedback är ett vetenskapligt underbyggt verktyg där frågorna baseras på COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire.

Dashboard för chefer

Ledare har tillgång till ett dashboard med god överblick över data från olika perspektiv och segmenteringar.

Algoritmstyrda pulsmätningar

Vårt verktyg för medarbetarfeedback använder algoritmer för att ge dina medarbetare en unik uppsättning frågor varje vecka.

Dashboard för medarbetare

Medarbetare kan se sin data i appen i form av dimensioner, skalor och HPI:er.

Är du redo för att börja använda medarbetarfeedback? Kontakta oss idag!

Boka demo