Sweco – så rekryterar ett ledande internationellt teknikkonsultföretag

Talentech Kundreferenser Sweco

Med 14 500 medarbetare runt om i Europa är Sweco en nyckelspelare i att utforma framtidens samhällen och städer.

Tack vare sina många kompetenta medarbetare kan de alltid erbjuda sina kunder rätt kompetens för rätt sammanhang. Varje år genomförs uppdrag i 70 olika länder. Sweco omsätter idag 16,5 miljarder SEK och är det ledande konsultbolaget inom teknik och arkitektur.

Det finns alltid risker när man växer så mycket som vi har gjort och det gäller att involvera nya användare direkt. Vi har infört ett ReachMee-råd, på så sätt kan vi säkerställa att vi använder systemet på ett kostnadseffektivt och resultatmässigt smart sätt. Där ges det även utrymme för önskemål och eventuella förslag på hur systemet skulle kunna utvecklas för att ännu bättre möta våra behov.

 

ReachMees viktiga roll i bygget av SweCo 

ReachMee har varit med och hjälpt till under de år som Sweco har utvecklats till att bli ett bolag. Tack vare användarvänligheten har det inte varit några problem för nya medarbetare att sätta sig in i ReachMee, och nyckeln för att kunna ta tillvara på de lösningar som verktyget erbjuder har varit att alla berörda i företaget verkligen använder sig av systemet. På så sätt har de kunnat förenkla sina rekryteringsprocesser så väl som kommunikationen mellan olika delar i företaget. ReachMee har även gjort det lättare att identifiera och ta till vara på bra kandidater.

Ett nära samarbete

Sweco har haft en stark tillväxt och för att kunna fortsätta på samma sätt krävs det att de även i framtiden kan attrahera, identifiera och anställa de allra duktigaste medarbetarna, speciellt som konkurrensen om ingenjörerna förutspås att hårdna. Tack vare ReachMee och Swecos nära relation har man kunnat säkerställa att ReachMee fungerar och tillfredsställer organisationens behov.

Vi har vuxit mycket, kommit långt och har lyckats bygga ett riktigt starkt varumärke som idag attraherar många nyexaminerade så väl som yrkesverksamma. Det är ett fantastiskt läge att få så många ansökningar som vi får men det är också ytterst viktigt att vi enkelt och snabbt kan se vilka som faktiskt matchar vår profil och lämpar sig för de olika uppdragen.

 

SweCo gjorde det.

Det kan ni också!

Se fler kundberättelser

9 december, 2020

Rema 1000

Högre kvalitet på anställningarna och stora tidsbesparingar

Tillbaka

Nästa